Har ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger støtte til?
Kan dere krysse av for disse punktene?

  • Prosjektet skal stimulere til aktivitet i Øst-Finnmark
  • Mange skal ha glede av det, og
  • Det skal bygge opp under Varanger Kraft sine verdier: ansvarlig, åpen, nær og nyskapende

Da kan dere søke på Varanger Kraft-fondet.

 

Søk her: