Bente er født og oppvokst i Vardø og trives utrolig godt på hjemplassen. Hun beskriver byen sin som en rolig plass hvor det er mye å oppleve både sommer og vinter. Heksemonumentet, Drakkar og poster for fugletitting på fugleøya trekkes fram. Samtidig nevner hun at det ordnes til med bedre muligheter for campingbiler slik at turister kan besøke Vardø. Hun legger likevel ikke skjul på at det kunne vært større muligheter for tilflytting om det var litt flere arbeidsplasser, og poengterer viktigheten av å støtte lokalt. En av grunnene til at Bente har valgt oss som sin kraftleverandør er fordi hun syns prisene er gode, man får hjelp med en gang og at vi holder til lokalt.

Til slutt nevner hun at Vardø har satt opp lekeplass, noe som skaper bolyst og muligheter for at folk ønsker å komme tilbake. Hjertesaken er ungene i Vardø, og syns det er fint at sponsing er rettet mot aktiviteter for barn og unge.

 

måneden kunde