Varanger Kraftfondet er en del av Varanger Kraft konsernets sponsorengasjement. En av tildelingene på kr 20 000,- går til Vadsø Paintballklubb.

Tildelingen av Varanger Kraftfondet gjør det mulig for Vadsø Paintball Klubb å realisere sin drøm om å starte opp klubben. Bidraget er startskuddet for å komme i gang. Vadsø Paintballklubb ønsker å tilby alle en aktivitet litt utenom det vanlige. Ungdom som har lyst til å prøve noe nytt, samt voksne personer og bedrifter er velkommen.

Leder Stein Martin Nicolaysen og styremedlem Stig Arne Dahl forteller at de er utrolig glad for denne tildelingen. De påpeker viktigheten av å handle lokalt og viser til mulighetene for å få midler tilbake til aktiviteter. 

For Varanger Kraft er det viktig at innbyggerne i Øst-Finnmark skal trives, og at det er et levende idretts- og kulturliv i lokalsamfunnene. Derfor støtter Varanger Kraft opp om frivillig arbeid. 

varangerkraftfondet