Varanger Kraftfondet er en del av Varanger Kraft konsernets sponsorengasjement. En av tildelingene på kr 20 000,- gikk til Rustebjelbma og Boftsa Bygdelag, som er et bygdelag i Nedre Tana stiftet i 1979. 

Midlene har gjort at Bygdelaget har innkjøpt en ny sporlegger da dagens var gammel og slitt.  Den nye sporleggeren letter arbeidet for de som gjør en dugnad. Skiløypa det legges spor i går fra Boftsa skole rundt Bannegalla vann og til Tana kirke, og er en populær tur for alle folk. Styremedlem Terje Lanto stilte opp ved siden av den nyinnkjøpte sporleggeren og var fornøyd med overrekelsen. Terje presiserer at dette letter dugnadsarbeidet betraktelig. 

Dugnadsarbeidet gjør det mulig å skape bolyst og trivsel gjennom friluftsaktiviteter både sommer og vinter.  Det tilrettelegges for spaserturer, sykkeltrim og skiaktiviteter. 

For Varanger Kraft er det viktig at innbyggerne i Øst-Finnmark skal trives, og at det er et levende idretts- og kulturliv i lokalsamfunnene. Derfor støtter Varanger Kraft opp om frivillig arbeid. 

Bygdelaget