Hovedårsaken til at Sylvia valgte Varanger KraftMarked As som sin kraftleverandør er fordi vi er lokal. Det er både bra og enkelt å henvende seg til noen hvis det er noe. Generelt syns hun det er viktig å støtte lokale bedrifter for å bevare dem. Hun ønsker å bo i Berlevåg, og da er det viktig med et godt utvalg av bedrifter. Samtidig er sponsing lokalt viktig, og presiserer at hun vet at vi støtter idrett og kultur. Sylvia syns det var moro å bli oppringt, og føler at det viser at Varanger Kraftmarked bryr seg ekstra om kundene, noe vi streber etter.