Varanger Kraft er en stor regional aktør og derfor er vi også villig til å ta ansvar. Årlig bidrar vi gjennom sponsormidler, Varanger Kraft-fondet, messer og støtteannonse – for å være med å skape aktivitet, engasjement og være 100 % lokal i vårt nærområde.

Våre sponsorbidrag deles i to kategorier:

Mange dugnadstimer legges ned

Det er i et geografisk stort område konsernet finner sine kunder. Det er også her de i hovedsak rekrutterer sine medarbeidere. For at innbyggerne i Øst-Finnmark skal trives, er det viktig med et levende idretts- og kulturliv i lokalsamfunnene.

Mange står på for sine lag og foreninger på fritiden, og det er mange dugnadstimer som legges ned for å holde tilbudet ved like. Varanger Kraft ønsker å være en tydelig samfunnsaktør i lokalmiljøet. Derfor støtter vi opp om det frivillige arbeidet.

Selskapet bruker ressurser på å videreutvikle lokalsamfunnene gjennom støtte til ulike kultur- og idrettsarrangement.

Hvis du ønsker å søke om sponsormidler kan du gjøre det her:

  
  
  
  
  

Søknad sponsormidler

Organisasjonsnummer
Navnet på ditt lag eller organisasjon
Postnummer
Fakturaadresse
Din e-postadresse
Telefonnummer til bestiller