Varanger Kraftfondet er en del av Varanger Kraft konsernets sponsorengasjement. En av tildelingene på kr 20 000,- går til Kirkenes og omegn skiklubb KOS. 

Det er et stort prosjekt som er på gang for skiklubben fra Kirkenes. Utvidelsen av skileikanlegget er planlagt å inneholde asfaltert rulleskitrase/opplæringsflater slik at utøvere slipper å være ute i trafikken. Dette skaper trygge rammer for de unge framtidige idrettsheltene. Videre er det tenkt at varmestua på anlegget skal utvides da kapasiteten i dag er for liten når det gjelder skikaruseller og renn generelt.

Varanger Kraft ser på viktigheten av å støtte et slikt prosjekt da både bål- og grillplasser, samt skileikanlegget er åpent for bruk av allmenheten, barnehager og skoleklasser. Dermed gagner dette innbyggerne i Kirkenes positivt og er med på å skape aktivitet og bolyst. 

KOS