Tildelingen av midler fra Varanger Kraft-fondet skal begrunnes, og det legges vekt på flere punkter. Blant annet skal prosjektet stimulere til aktivitet i Øst-Finnmark, mange skal ha glede av det, og det skal bygge opp under Varanger Kraft sine verdier: ansvarlig, åpen, nær og nyskapende. Søkerne skal være lag eller foreninger som driver frivillig aktivitet.

Krav til søknad må vedlegges i søknaden for å kunne bli vurdert:

  • Detaljert prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Finansieringsplan.

 

En jury bestående av medlemmer fra morselskapet og datterselskapene i Varanger Kraft-konsernet avgjør hvem som får støtte.

De som ikke blir valgt ut i denne omgang, får en ny mulighet til neste år. Varanger Kraft-fondet deles ut årlig.

Søknadsfrist 30.november 2021.

Søknad sponsormidler

Organisasjonsnummer
Navnet på ditt lag eller organisasjon
Postnummer
Fakturaadresse
Din e-postadresse
Telefonnummer til bestiller