Avtalen som følger våre innkjøpspriser og sikrer deg mot høye strømpriser.

Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for på strømbørsen Nordpool + 0,0335 kr per kWh og et fastbeløp på 29 kr per mnd. I tillegg kommer risikopremien for pristaket som kan variere mellom 0,01-0,03 kr per kWh.

Du får også strøm med opprinnelsesgaranti, slik at pengene for strømmen går til Pasvik Kraft som lager fornybar energi. Dermed bidrar du til å etterspørre mer fornybar energi.

Med Garantikraft+ får du:

  • Strøm til innkjøpspris
  • Pristaket er 0,324 kr/kWh
  • Selges kun i Nord- Norge, N04
  • Strømgarantien Varanger+  gratis de 3 første månedene
  • Ingen forskuddsbetaling - månedlig faktura
  • Ingen bindingstid

 

Bestill her