Avtalen som følger våre innkjøpspriser og sikrer deg mot høye strømpriser.

Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for på strømbørsen Nordpool + 0,035 kr per kWh og et fastbeløp på 29 kr per mnd. I tillegg kommer risikopremien for pristaket som kan variere mellom 0,01-0,03 kr per kWh.

Du får også strøm med opprinnelsesgaranti, slik at pengene for strømmen går til Pasvik Kraft som lager fornybar energi. Dermed bidrar du til å etterspørre mer fornybar energi.

 
  • 29 kroner per. måned
  • Påslag 0,035 kr/kWh
  • Pristak er 0,499 kr/kWh f.o.m. 01.07.18
  • Risikokostnad fra 0,01-0,03 kr/kWh
  • Selges kun i Nord- Norge N04

 

Bestill her