Avtalen som sikrer deg mot høye strømpriser og følger spotpris. Du har ingen bindingstid og betaler aldri over 56 øre/kWh i spotpris og påslag. Risikokostnaden, fastbeløpet, merverdiavgift og el-sertefikatavgift (i områder hvor det er el-sertifikatavgift og merverdiavgift) kommer i tillegg til taket.  All kraft levert til husholdningsformål i Finnmark og Nord-Troms er for tiden fritatt for el-sertifikatkvoteplikt. For resten av Nord-Norge NO4 kommer elsertifikat til staten i tillegg. Pristaket er gjeldene til 01.10.23. 

Avtalen selges kun i Nord-Norge NO4.

Med NY Garantikraft får du:

  • Strøm til spotpris
  • Påslag: 4,5 øre/kWh
  • Risikokostnad på 4,1 øre/kWh
  • Fastbeløp: Kr 39,- per måned

Leveringsvilkår (PDF, 185KB)

Angrerettskjema (PDF, 11KB)

Opplysning om angrerett (PDF, 117KB)

Prisene på alle våre aktive avtaler kan sammenlignes med andre strømavtaler på strompris.no.

Bestill strøm

Dine kundedata blir behandlet konfidensielt og blir kun brukt innad i Vårt selskap ifm. nyhetsbrev, kampanjer og kundekontakt.