Her finner du en samlet oversikt over priser på alle våre aktive og utgåtte avtaler.

Prisene på alle våre aktive avtaler kan sammenlignes med andre strømavtaler på strompris.no

Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO1

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 2,9 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) 

Solstrøm: 4,1 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 168KB)

Standard Markedspris: 4,9 øre kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Spotavtale: 3,99 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) 

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Raggostrøm: 6,5 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Varanger LavSpot: 3,5 øre/kWh (Påslag) + 19 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Varanger Spot: 1,95 øre/kWh (Påslag + 49 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Spot uten pristak: 0,75 øre/kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB)

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 3,7 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 49,9 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB)

Varanger Flyt uten fastledd: 2,9 øre/kWh (Påslag) + kr 39 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB)

Rein Strøm: 1,5 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 169KB).

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 26,9 øre/kWh - 65,54 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB)


Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO2

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 2,9 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) 

Solstrøm: 4,1 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 168KB)

Standard Markedspris: 4,9 øre kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Spotavtale: 3,99 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) 

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Raggostrøm: 6,5 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Varanger LavSpot: 3,5 øre/kWh (Påslag) + 19 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Varanger Spot: 1,95 øre/kWh (Påslag + 49 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Spot uten pristak: 0,75 øre/kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB)

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 3,7 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 49,9 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB)

Varanger Flyt uten fastledd: 2,9 øre/kWh (Påslag) + kr 39 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 169KB).

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB).  

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 29 øre/kWh - 63,3 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB)


Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO3

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 2,9 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) 

Solstrøm: 4,1 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 168KB)

Standard Markedspris: 4,9 øre kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Spotavtale: 3,99 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) 

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Raggostrøm: 6,5 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Varanger LavSpot: 3,5 øre/kWh (Påslag) + 19 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Varanger Spot: 1,95 øre/kWh (Påslag + 49 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Spot uten pristak: 0,75 øre/kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB)

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 3,7 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 49,9 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB)

Varanger Flyt uten fastledd: 2,9 øre/kWh (Påslag) + kr 39 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 169KB).

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB)

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 32,2 øre/kWh - 35,6 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB)


Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO4

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 2,9 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) 

Solstrøm: 4,1 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 168KB)

Standard Markedspris: 4,9 øre kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Spotavtale: 3,99 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) 

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Garantikraft:  3,7 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd) + 2-5 øre/kWh (Risikotillegg). Leveringsvilkår (PDF, 168KB)

Raggostrøm: 6,5 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Varanger LavSpot: 3,5 øre/kWh (Påslag) + 19 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Varanger Spot: 1,95 øre/kWh (Påslag + 49 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Spot uten pristak: 0,75 øre/kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB)

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 3,7 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 49,9 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB)

Varanger Flyt uten fastledd: 2,9 øre/kWh (Påslag) + kr 39 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB)

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 26,4 øre/kWh - 46 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB)

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 3,7 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 49,9 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB)


Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO5

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 2,9 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) 

Solstrøm: 4,1 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 168KB)

Standard Markedspris: 4,9 øre kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Spotavtale: 3,99 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) 

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Raggostrøm: 6,5 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Varanger LavSpot: 3,5 øre/kWh (Påslag) + 19 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Varanger Spot: 1,95 øre/kWh (Påslag + 49 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Spot uten pristak: 0,75 øre/kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB)

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 3,7 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 49,9 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB)

Varanger Flyt uten fastledd: 2,9 øre/kWh (Påslag) + kr 39 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 169KB)

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB)

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 32,3 øre/kWh - 56,8 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB)