Her finner du en samlet oversikt over priser på alle våre aktive og utgåtte avtaler.

Prisene på alle våre aktive avtaler kan sammenlignes med andre strømavtaler på strompris.no

Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO1

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 4,56 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Solstrøm: 6,06 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 168KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Standard Markedspris: 7,06 øre kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Spotavtale: 5,92 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Raggostrøm: 9,06 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Varanger LavSpot: 5,31 øre/kWh (Påslag) + 23,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Varanger Spot: 3,37 øre/kWh (Påslag + 61,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Spot uten pristak: 1,87 øre/kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB)

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 5,56 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 63,31 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Varanger Flyt uten fastledd: 4,56 øre/kWh (Påslag) + kr 48,75 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Rein Strøm: 2,8 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 169KB).Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 26,9 øre/kWh - 65,54 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75


Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO2

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 4,56 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Solstrøm: 6,06 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 168KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Standard Markedspris: 7,06 øre kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Spotavtale: 5,92 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Raggostrøm: 9,06 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Varanger LavSpot: 5,31 øre/kWh (Påslag) + 23,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Varanger Spot: 3,37 øre/kWh (Påslag + 61,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Spot uten pristak: 1,87 øre/kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 5,56 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 63,31 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Varanger Flyt uten fastledd: 4,56 øre/kWh (Påslag) + kr 48,75 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 29 øre/kWh - 63,3 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75


Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO3

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 4,56 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Solstrøm: 6,06 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 168KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Standard Markedspris: 7,06 øre kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Spotavtale: 5,92 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Raggostrøm: 9,06 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Varanger LavSpot: 5,31 øre/kWh (Påslag) + 23,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Varanger Spot: 3,37 øre/kWh (Påslag + 61,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Spot uten pristak: 1,87 øre/kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 5,56 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 63,31 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Varanger Flyt uten fastledd: 4,56 øre/kWh (Påslag) + kr 48,75 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 32,2 øre/kWh - 35,6 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75


Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO4

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 2,9 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) Papirfakturagebyr er på kr 79

Solstrøm: 4,1 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 168KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Standard Markedspris: 4,9 øre kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Spotavtale: 3,99 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) Papirfakturagebyr er på kr 79

Ny garantikraft: 4,5 øre/kWh (Påslag) + 4,1 øre/kWh (Risikokostnad) + 39 kr (Fastledd). Taket er på 56 øre/kWh, og risikokostnaden kommer i tillegg til taket. Leveringsvilkår (PDF, 185KB).Papirfakturagebyr er på kr 79

Resten av kundene i Nord-Norge NO4 der det i tillegg kommer el-sertifikat

Varanger Flyt: 3,65 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) Papirfakturagebyr er på kr 79

Solstrøm: 4,85 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 168KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Standard Markedspris: 5,65 øre kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Spotavtale: 4,74 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) Papirfakturagebyr er på kr 79

Ny garantikraft: 5,25 øre/kWh (Påslag) + 4,1 øre/kWh (Risikokostnad) + 39 kr (Fastledd). Taket er på 56 øre/kWh, og risikokostnaden kommer i tillegg til taket. Leveringsvilkår (PDF, 185KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Garantikraft:  3,7 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd) + 2-5 øre/kWh (Risikotillegg). Risikokostnaden, fastbeløpet, merverdiavgift og el-sertefikatavgift (i områder hvor det er el-sertifikatavgift og merverdiavgift) kommer i tillegg til taket på 53,2 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 168KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Raggostrøm: 6,5 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Varanger LavSpot: 3,5 øre/kWh (Påslag) + 19 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Varanger Spot: 1,95 øre/kWh (Påslag + 49 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Spot uten pristak: 0,75 øre/kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 3,7 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 49,9 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Varanger Flyt uten fastledd: 2,9 øre/kWh (Påslag) + kr 39 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Resten av kundene i Nord-Norge NO4 der det i tillegg kommer el-sertifikat

Garantikraft:  4,45 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd) + 2-5 øre/kWh (Risikotillegg). Risikokostnaden, fastbeløpet, merverdiavgift og el-sertefikatavgift (i områder hvor det er el-sertifikatavgift og merverdiavgift) kommer i tillegg til taket på 53,2 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 168KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Raggostrøm: 7,25 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Varanger LavSpot: 4,25 øre/kWh (Påslag) + 19 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Varanger Spot: 2,7 øre/kWh (Påslag + 49 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Spot uten pristak: 1,5 øre/kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 4,45 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 49,9 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Varanger Flyt uten fastledd: 3,65 øre/kWh (Påslag) + kr 39 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 26,4 øre/kWh - 46 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 79

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 3,7 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 49,9 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 79


Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO5

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 4,56 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Solstrøm: 6,06 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 168KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Standard Markedspris: 7,06 øre kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Spotavtale: 5,92 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Raggostrøm: 9,06 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Varanger LavSpot: 5,31 øre/kWh (Påslag) + 23,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Varanger Spot: 3,37 øre/kWh (Påslag + 61,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Spot uten pristak: 1,87 øre/kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 5,56 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 63,31 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Varanger Flyt uten fastledd: 4,56 øre/kWh (Påslag) + kr 48,75 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 32,3 øre/kWh - 56,8 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 98,75