Her finner du en samlet oversikt over priser på alle våre aktive og utgåtte avtaler.

Prisene på alle våre aktive avtaler kan sammenlignes med andre strømavtaler på strompris.no

Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO1

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 4,56 øre/kWh (Påslag) + 61,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 166KB) Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Solstrøm: 6,06 øre/kWh (Påslag) + 61,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 165KB). Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Standard Markedspris: 7,06 øre kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Spotavtale: 5,92 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 168KB) Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Raggostrøm: 9,06 øre/kWh (Påslag) + 61,25  kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Varanger LavSpot: 5,31 øre/kWh (Påslag) + 36,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 190KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Varanger Spot: 3,37 øre/kWh (Påslag + 73,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 166KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Spot uten pristak: 1,87 øre/kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB)

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 5,56 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 63,31 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Varanger Flyt uten fastledd: 4,56 øre/kWh (Påslag) + kr 61,25 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 166KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Rein Strøm: 2,8 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 169KB).Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 26,9 øre/kWh - 65,54 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75.


Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO2

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 4,56 øre/kWh (Påslag) + 61,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 166KB) Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Solstrøm: 6,06 øre/kWh (Påslag) + 61,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 165KB). Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Standard Markedspris: 7,06 øre kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Spotavtale: 5,92 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 168KB) Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Raggostrøm: 9,06 øre/kWh (Påslag) + 48,75  kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Varanger LavSpot: 5,31 øre/kWh (Påslag) + 36,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 190KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Varanger Spot: 3,37 øre/kWh (Påslag + 73,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 166KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Spot uten pristak: 1,87 øre/kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 5,56 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 63,31 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Varanger Flyt uten fastledd: 4,56 øre/kWh (Påslag) + kr 61,25 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 166KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 29 øre/kWh - 63,3 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75


Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO3

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 4,56 øre/kWh (Påslag) + 61,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 166KB) Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Solstrøm: 6,06 øre/kWh (Påslag) + 61,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 165KB). Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Standard Markedspris: 7,06 øre kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Spotavtale: 5,92 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 168KB) Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Raggostrøm: 9,06 øre/kWh (Påslag) + 48,75  kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr73,75

Varanger LavSpot: 5,31 øre/kWh (Påslag) + 36,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 190KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Varanger Spot: 3,37 øre/kWh (Påslag + 73,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 166KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Spot uten pristak: 1,87 øre/kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 5,56 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 63,31 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Varanger Flyt uten fastledd: 4,56 øre/kWh (Påslag) + kr 61,25 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 166KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 32,2 øre/kWh - 35,6 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75


Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO4

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 2,9 øre/kWh (Påslag) + 49 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 166KB) Papirfakturagebyr er på kr 15,-

Solstrøm: 4,1 øre/kWh (Påslag) + 49 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 165KB). Papirfakturagebyr er på kr 15,-

Standard Markedspris: 4,9 øre kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 15,-

Spotavtale: 3,99 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 168KB) Papirfakturagebyr er på kr 15,-

 Ny garantikraft gjelder fram til 01.10.2023 : 4,5 øre/kWh (Påslag) + 4,1 øre/kWh (Risikokostnad) + 39 kr (Fastledd). Taket er på 56 øre/kWh, og risikokostnaden kommer i tillegg til taket.

Nye priser fra 01.10.2023:  3,7 øre/kWh (Påslag) + 3,9 øre/kWh (Risikokostnad) + 39 kr (Fastledd). Taket er på 72 øre/kWh, og risikokostnaden kommer i tillegg til taket.

Leveringsvilkår (PDF, 185KB).Papirfakturagebyr er på kr 15,-

 

Resten av kundene i Nord-Norge NO4 der det i tillegg kommer el-sertifikat

Varanger Flyt: 3,65 øre/kWh (Påslag) + 49 kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 169KB) Papirfakturagebyr er på kr 15,-

Solstrøm: 4,85 øre/kWh (Påslag) + 49 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 165KB). Papirfakturagebyr er på kr 15,-

Standard Markedspris: 5,65 øre kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 15,-

Spotavtale: 4,74 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 168KB) Papirfakturagebyr er på kr 15,-

Ny garantikraft gjelder fram til 01.10.2023: 5,25 øre/kWh (Påslag) + 4,1 øre/kWh (Risikokostnad) + 39 kr (Fastledd). Taket er på 56 øre/kWh, og risikokostnaden kommer i tillegg til taket.

Nye priser fra 01.10.2023: 4,45 øre/kWh (Påslag) + 3,9 øre/kWh (Risikokostnad) + 39 kr (Fastledd). Taket er på 72 øre/kWh, og risikokostnaden kommer i tillegg til taket. -

Leveringsvilkår (PDF, 185KB). Papirfakturagebyr er på kr 15,-

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Garantikraft:  3,7 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd) + 2-5 øre/kWh (Risikotillegg). Risikokostnaden, fastbeløpet, merverdiavgift og el-sertefikatavgift (i områder hvor det er el-sertifikatavgift og merverdiavgift) kommer i tillegg til taket på 53,2 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 168KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Raggostrøm: 6,5 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Varanger LavSpot: 3,5 øre/kWh (Påslag) + 29 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 190KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Varanger Spot: 1,95 øre/kWh (Påslag + 59 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 166KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Spot uten pristak: 0,75 øre/kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 3,7 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 49,9 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Varanger Flyt uten fastledd: 2,9 øre/kWh (Påslag) + kr 49 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 166KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Resten av kundene i Nord-Norge NO4 der det i tillegg kommer el-sertifikat

Garantikraft:  4,45 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd) + 2-5 øre/kWh (Risikotillegg). Risikokostnaden, fastbeløpet, merverdiavgift og el-sertefikatavgift (i områder hvor det er el-sertifikatavgift og merverdiavgift) kommer i tillegg til taket på 53,2 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 168KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Raggostrøm: 7,25 øre/kWh (Påslag) +39 kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Varanger LavSpot: 4,25 øre/kWh (Påslag) + 29 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 190KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Varanger Spot: 2,7 øre/kWh (Påslag + 59 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 166KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Spot uten pristak: 1,5 øre/kWh (Påslag) + 99 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 4,45 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 49,9 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Varanger Flyt uten fastledd: 3,65 øre/kWh (Påslag) + kr 49 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 166KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 26,4 øre/kWh - 46 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 3,7 øre/kWh (Påslag) + 39 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 49,9 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 59,-


Prisliste og vilkår for strømavtaler i NO5

Aktive avtaler:

Spotpris

Varanger Flyt: 4,56 øre/kWh (Påslag) + 61,25kr (Fastledd). Leveringsvilkår. (PDF, 166KB) Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Solstrøm: 6,06 øre/kWh (Påslag) + 61,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 165KB). Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Standard Markedspris: 7,06 øre kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Spotavtale: 5,92 øre/kWh (Påslag). Leveringsvilkår. (PDF, 168KB) Papirfakturagebyr er på kr 18,75

Fastpris:

Selges ikke for tiden på grunn av urolig marked. 

Tidligere avtaler:

Spotpris

Raggostrøm: 9,06 øre/kWh (Påslag) +48,75  kr (Fastledd) +  3-15 øre/kWh (Opprinnelsesgaranti). Leveringsvilkår (PDF, 169KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Varanger LavSpot: 5,31 øre/kWh (Påslag) + 36,25 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 190KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Varanger Spot: 3,37 øre/kWh (Påslag + 73,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 166KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Spot uten pristak: 1,87 øre/kWh (Påslag) + 123,75 kr (Fastledd). Leveringsvilkår (PDF, 177KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

50/50: 50 % av forbruket til Spotpris + 5,56 øre/kWh (Påslag) + 48,75 kr (Fastledd).  Andre 50 % av avtale er fastpris 63,31 øre/kWh.  Leveringsvilkår (PDF, 176KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Varanger Flyt uten fastledd: 4,56 øre/kWh (Påslag) + kr 61,25 (Fastledd etter 2 måneder). Leveringsvilkår (PDF, 166KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Markedsavtale: Variabelt (Påslag). Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75

Fastpris:

Varangeravtalen: Varierende pris fra 32,3 øre/kWh - 56,8 øre/kWh. Leveringsvilkår (PDF, 167KB). Papirfakturagebyr er på kr 73,75