Dekker både strøm og nettleien og koster kr 1,50 per dag. Ønsker du ikke garantien kan du når som helst avbestille denne ved å ta kontakt med oss.

Ingen regning fra oss hvis du blir syk

  • Blir du sykemeldt får du ingen strømfaktura fra oss i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er kr 5000,-
 

Ingen regning fra oss hvis du blir arbeidsledig

  • Blir du arbeidsledig får du ingen strømfaktura fra oss i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er kr 5000,-
 

Ingen egenandel hvis lynet slår ned

  • Ødelegges elektronisk inventar som følge av lynnedslag, overspenning eller skader på elektrisk anlegg  dekker vi egenandelen på innboforsikringen din med inntil kr 4000,-
 

Kriterier som er lagt til grunn for å ha krav på erstatning:

•Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2
•Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.
•Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)
•Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret, samt være medlem av folketrygden
 

Bestill her