Hvem vi er

Varanger KraftMarked ble stiftet i 2002 og er et selvstendig og nøytralt energiselskap. Selskapet består av 6 ansatte med lokal tilhørlighet i Øst-Finnmark. Vi har ansatte i Vadsø, Berlevåg og Hesseng.  Selskapet har ansvaret for markedsføring, salg og service, strømkunder og videreutvikling. 

Varanger KraftMarked er bevisst sitt samfunnsansvar og er et miljøsertifisert selskap. Målet er at det meste av verdiskapingen skal leveres tilbake til lokalsamfunnet. Vi bidrar med støtte til lokale lag og foreningers dugnadsaktiviteter.

Videre deltar selskapet i lokale næringsforeninger med nettverk og kompetanse for å utvikle nytt lokalbasert næringsliv. Selskapets innkjøp gjøres så langt mulig hos lokale leverandører og alle selskapets aktiviteter er lokalt forankret. Målet er å skape attraktive nærmiljø for kundene, sørge for nyrekruttering og opplæring av kompetent arbeidskraft og bidra til god bolyst i Øst-Finnmark.