Varanger Kraft var gjennom en større organisasjonsendring i 2014 for å styrke salgsaktivitetene og kundeoppfølgingen, og all markeds- og kundeaktivitet i konsernet ble med dette samlet i Varanger Kraft Marked AS. Selskapet har etter sammenslåingen ansvaret for markedsføring, salg og service for konsernets strømkunder. 

Konsernets sponsorvirksomhet ivaretas også her. Varanger KraftMarked er bevisst sitt samfunnsansvar. Målet er at det meste av verdiskapingen skal leveres tilbake til lokalsamfunnet. Vi bidrar med støtte til lokale lag og foreningers dugnadsaktiviteter. 

Videre deltar selskapet i lokale næringsforeninger med nettverk og kompetanse for å utvikle nytt lokalbasert næringsliv. Selskapets innkjøp gjøres så langt mulig hos lokale leverandører og alle selskapets aktiviteter er lokalt forankret. Målet er å skape attraktive nærmiljø for kundene, sørge for nyrekruttering og opplæring av kompetent arbeidskraft og bidra til god bolyst i Øst-Finnmark.