Sponsing

 

Årlig bidrar vi gjennom sponsormidler, messer og støtteannonser – for å være med å skape aktivitet, engasjement og være 100 % lokal i vårt nærområde.

Det er i et geografisk stort område konsernet finner sine kunder. Det er også her de i hovedsak rekrutterer sine medarbeidere. For at innbyggerne i Øst-Finnmark skal trives, er det viktig med et levende idretts- og kulturliv i lokalsamfunnene.

Mange står på for sine lag og foreninger på fritiden, og det er mye dugnad som legges ned for å holde tilbudet ved like. Varanger Kraft ønsker å være en tydelig samfunnsaktør i lokalmiljøet. Derfor støtter vi opp om det frivillige arbeidet.

Søknadsfrister:

  • 28. Februar
  • 31. Mai
  • 31. August
  • 30. November

Behandlingstiden for søknader er 1- en måned etter søknadsfrist.
Søknader blir kun behandlet etter gjeldende søknadsfrist og du vil ikke motta svar på søknad før etter behandlingstiden.

Søknad om sponsormidler fra Varanger Kraft

Kontaktperson


Informasjon om søker


Gi oss en kort beskrivelse om hvem dere er:
Organisasjonsform? Hvor mange medlemmer har dere? Hva gjør dere?

Hvor mange medlemmer har dere?
Hvor mange er barn og unge inntil 25 år er aktiv medlem?

Er dere tilknyttet et forbund?

Med i forbund?
 


Søknadsdetaljer


Tittel på søknad

Hva er formålet?

Søker dere til aktiviteter eller investering?

Søknadstype
 

Beløp eller Giveaway

Beløp eller Giveaway
 

Hvilke mål har dere satt?

Hvilken gjenytelse og synlighet vil dere gi Varanger Kraft?

Last opp vedlegg her (f. eks. prosjekt-, finansieringsplan og budsjett)