Sponsing

 

Årlig bidrar vi gjennom sponsormidler, messer og støtteannonser – for å være med å skape aktivitet, engasjement og være 100 % lokal i vårt nærområde.

Det er i et geografisk stort område konsernet finner sine kunder. Det er også her de i hovedsak rekrutterer sine medarbeidere. For at innbyggerne i Øst-Finnmark skal trives, er det viktig med et levende idretts- og kulturliv i lokalsamfunnene.

Mange står på for sine lag og foreninger på fritiden, og det er mye dugnad som legges ned for å holde tilbudet ved like. Varanger Kraft ønsker å være en tydelig samfunnsaktør i lokalmiljøet. Derfor støtter vi opp om det frivillige arbeidet.

Søknadsfrister:

  • 28. Februar
  • 31. Mai
  • 31. August
  • 30. November

Søknad sponsormidler

Organisasjonsnummer
Navnet på ditt lag eller organisasjon
Postnummer
Fakturaadresse
Din e-postadresse
Telefonnummer til bestiller