Sponsing

 

Varanger Kraft er en stor regional aktør og derfor er vi også villig til å ta ansvar. Årlig bidrar vi gjennom sponsormidler, Varanger Kraft-fondet, messer og støtteannonse – for å være med å skape aktivitet, engasjement og være 100 % lokal i vårt nærområde.

Våre sponsorbidrag deles i to kategorier: