FNmål

 

 

 

 

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Nedenfor er Varanger Kraftmarkeds utvalgte bærekraftsmål.

Les mer om våre mål ved å klikke på iconene

mål11mål12mål17mål7 mål9

 

 


Hva har vi gjort så langt?

Vi er en miljøfyrtårnsertifisert bedrift. 

test