Som en konsekvens blir det for mange misvisende hva vi tilbyr. Salget av våre fastprisavtaler (Varangeravtalen) som gjelder for 1 og 3 år åpner hver mandag og stenger hver fredag. Vi selger ikke Varangeravtaler i helgene.