Når du kjøper strøm, vil du inngå et avtaleforhold med et nettselskap og en kraftleverandør. 

Nettselskapet har i oppgave å levere strømmen til hjemmet ditt, og det er nettselskapet som eier infrastrukturen. Det er ikke mulig å velge nettselskap. Dette betyr at alle som bor innenfor et avgrenset område, også kalt et nettområde, betaler det samme i nettleie. (NVE, 2015) 

Kraftleverandøren din har som ansvar å kjøpe inn strøm på dine vegne. Du kan fritt velge den avtalen og kraftleverandøren du ønsker. Hva du betaler for strømmen du bruker avhenger av hvilken strømleverandør og avtale du har valgt. (NVE, 2015)