Med trippelgaranti får du færre bekymringer dersom du blir syk, arbeidsledig eller opplever å måtte betale egenandel for elektriske feil. Trippelgaranti gir deg tre enkle fordeler:

0,- i strømregning om du blir syk

  • Blir du sykemeldt dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000,-.

0,- i strømregning om du blir arbeidsledig

  • Blir du arbedsledig dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000,-.

0,- i egenandel om lynet slår ned 

  •  Ødelegges elektronisk inventar av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil får du normalt dette dekket av innboforsikringen. Men ofte må du likevel betale en betydelig andel. Vi dekker egenandelen din med inntil 4000,-.

Den globale pandemien forårsaket av koronavirus har allerede hatt kraftige økonomiske ringvirkninger. Børsene faller, bedrifter må stenge og mange ansatte har allerede blitt permittert. Med bakgrunn i dette har vi sett oss nødt til å gjøre en endring i vilkårene og innta et unntak for epidemier og pandemier. Årsaken til dette er at den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor, har ført til en vesentlig endret risiko for selskapet sammenlignet med det som var gjeldende da forsikringsavtalen ble inngått. Vi ser det derfor nødvendig å gjøre denne endringen slik at vi forhåpentligvis kan fortsette å tilby forsikring.