Mest fornøyd er kundene med kundebehandlernes hjelpsomhet og hvordan de blir tatt imot og behandlet når de kontakter selskapet. De fleste kunder kontakter Varanger KraftMarked på telefon og de ønsker å få informasjon på e-post. Informasjonen på regningene er de også fornøyd med.

Samtidig er våre kunder lojale og ønsker å benytte seg av den lokale strømleverandøren. Dersom våre kunder skulle gjort et valg av strømleverandør, ville størstedelen av de spurte mest sannsynlig valgt oss igjen.

Over halvparten av de spurte er fornøyd med at vi ønsker å være en ressurs som bidrar med støtte og sponsing til lokale aktiviteter og utvikling.

Undersøkelsen er utført elektronisk med en god svarprosent.

Varanger KraftMarked er glad over slike tilbakemeldinger og lover å fortsatt stå på for at våre lojale kunder fortsatt skal foretrekke oss som leverandør.