Aller best scorer vi på at kundene er lojale og vil benytte seg av den lokale strømleverandøren. Våre kunder er også fornøyd med våre salgskonsulenters hjelpsomhet og hvordan de blir tatt imot og behandlet når de kontakter selskapet. De fleste kunder kontakter Varanger Kraftmarked på telefon og de ønsker å få informasjon på e-post. Informasjonen på regningene er de også fornøyd med. Dersom våre kunder skulle gjort et valg av strømleverandør, ville størstedelen av de spurte mest sannsynlig valgt oss igjen. Over halvparten av de spurte er fornøyd med at vi ønsker å være en ressurs som bidrar med støtte og sponsing til lokale aktiviteter og utvikling. Undersøkelsen er elektronisk med en god svarprosent. 

Vi takker for gode tilbakemeldinger og lover å fortsatt stå på for at våre lojale kunder skal foretrekke oss som leverandør. 

smiley