Aller best scorer vi på at kundene er lojale og vil benytte seg av den lokale strømleverandøren. Våre kunder er svært fornøyde med hjelpsomheten og hvordan de blir tatt imot og behandlet når de kontakter oss. Forklaringen og informasjonen som er på regningen er god. Over halvparten av de spurte er fornøyd med at vi ønsker å være en ressurs som bidrar med støtte og sponsing til lokale aktiviteter, kultur og idrettslag. 

En stor del av våre kunder skiller ikke på kundeservicen utfra hvilke selskap vi jobber i - Vi er for mange Varanger Kraft, uansett oppgaver og hvem de er i kontakt med.

Undersøkelsen viser at det jobbes godt med kundeservice i Varanger Kraftmarked. Vi er glade over slike tilbakemeldinger og lover å fortsatt stå på for at våre lojale kunder fortsatt skal foretrekke oss som leverandør. 

Lynet