Gerd Helene og Pentti Pelkonen fra Kongsfjord gjør mye for å støtte sitt lokalsamfunn. Deres innsats i Kongsfjord bygdelag og for innbyggerne i Kongsfjord har gjort mye for bygdas samhold. 
 
En bemerkelsesverdig egenskap ved Gerd Helene og Pentti er deres ubetingede villighet til å hjelpe naboene. Enten det er snømåking eller andre tjenester, har de aldri vegret seg for å stille opp når noen ber om hjelp. Deres generøsitet og medmenneskelighet har satt en standard for samfunnsengasjement som inspirerer andre.

Gjennom sitt engasjement i Kongsfjord bygdelag har Gerd Helene og Pentti vært delaktige i prosjekter som har forbedret lokalsamfunnet. Blant annet har de bidratt til å anskaffe og installere et nytt kjøkken i kapellet, og de har også stått bak initiativer som har resultert i anskaffelsen av nye gardiner til kirkerommet. Deres innsats har ikke bare forbedret de lokale fasilitetene, men har også styrket samholdet og fellesskapet blant innbyggerne.

Gjennom deres omsorg og tjenestevillighet har de skapt en varig positiv innvirkning på livene til mange. Vi gratulerer til Gerd Helene og Pentti som ekte adventshelter i lokalsamfunnet. Vi håper dere får koset dere masse med adventskurven fra oss. 
Hennes mann er ikke med på bildet pga. nyoperert kne. Men Gerd lover å dele kurven med han. Vi ønsker han god bedring!

Gerd Helen holder adventskurv fra oss. Bilde