I Norge er vi en del av et integrert, nordisk kraftmarked. Sammenkoblingen av kraftmarkedene har bidratt til å forbedre kraftforsyningen, redusere kostnader i kraftforsyningen samt ført til mer fornybar kraftproduksjon i Norden. Prisen i markedet påvirkes av tilbudet og etterspørselen etter kraft.

Norge er delt inn i fem ulike prisområder og prisen for strømmen avhenger av nettkapasitet mellom områdene. I vårt område i nord er strømprisen for øyeblikket lavere enn resten av landet fordi det produseres mer strøm enn det forbrukes. Men dette er noe som kan endre seg. Samtidig er det begrenset kapasitet til å frakte strømmen ut, og strømnettet utgjør en viktig faktor.

Likevel er det andre faktorer som påvirker strømprisen, både på kort og lang sikt. Blant annet:

  • Hydrologisk balanse
  • Været
  • Årstiden
  • Internasjonale priser på kull og gass som brukes til kraftproduksjon i Europa
  • CO2-kvoteprisen i Europa
  • Produksjonskapasiteten på termisk kraft i Norden
  • Klimapolitikk
  • Klimaendringer
  • Avgifter til staten

Kraftbørs

Illustrasjon: Hanne Berkaak/byHands

(Energinorge)