Varanger KraftEntreprenør har ansvaret for utbygging i Hesseng, Varangerbotn, Tana Bru, Vadsø, Vardø, Utsjok, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord og Ifjord. Hvert ladested får én lader på minimum 150 kW, én på 50 kW og to ladere på 22 kW. Kabler dimensjoneres for oppgradering til 300 kW på sikt i det som blir en fremtidsrettet infrastruktur. 

Sammen med de syv ladestedene i Alta Kraftlag som fikk støtte før påske, danner dette et grunnleggende ladetilbud i en landsdel som frem til nå har manglet dette. Målsettingen er å få laderne på plass i løpet av året, og investeringsstøtten fra Enova på i overkant av 48 millioner kroner har kommet godt med.

gjengen