Strandtorget Vardø er en bedrift med mange baller i luften. De tilbyr alt fra byggevarer, klær og interiør til én kafé man kan ta turen innom for godsaker. Daglig leder Beate Rytter Nerland sier også at de tenker å starte med maling til våren, da det er en naturlig del innen byggtorget konsernet. Under pandemien har de klart seg greit, men det har vært utfordringer med tanke på brannen på kaia i Vardø i fjor. Heldigvis er Vardøværinger flinke på å bruke lokale tilbud, og selv om kaféen har restriksjoner de må overholde har besøkende vært flinke. Hun nevner også at de tross mye motgang og utfordringer har hatt en øking på byggtorget, og Beate mener det kanskje henger sammen med at folk er mere hjemme i disse tider og har tid til å pusse opp. 

Strandtorget handler selv lokalt, og bruker Varanger KraftMarked som sin kraftleverandør, og vi ønsker dem lykke til videre.

vardøtorget