Ved rådhuset i Tana møtte vi varaordfører Odd Erik Solbakk og stabsleder Arnfinn Bønå som tok i mot beviset på at Tana Kommune er 100 % lokalpatriot. Eierkommunen Tana som har 12,5 % aksjer i Varanger Kraft, fikk i 2020 et utbytte på 6,2 millioner, noe som kan leses mere om her

Med rundt 300 årsverk er det ingen tvil om at kommunen har mange flinke ansatte. Det er viktig når man er en kommune som ser muligheter og fremover. Kommunen kan vise til en befolkningsvekst og en ny og fin bru med lyskastere i spektakulære farger. I tillegg har de også en videregående skole med unike tilbud i form av hundekjøring, samt en lakseelv som turistattraksjon som gjør Tana kommune verdt å besøke. 

Odd Erik presiserer viktigheten av å satse på turisme, og sier at et nytt hotell vil være med på å bidra til muligheten for det, i tillegg til et laksesenter. Samtidig er det viktig at lokale aktører støtter hverandre og bruker lokalt. Varanger Kraft sponser blant annet lag og foreninger i kommunen, som igjen er med på å skape bolyst. 

 

Eierkommune