Det er en smilende gjeng på fem ansatte som tar imot diplomet og litt godteri hos Knut Bye.  Ved en nærmere prat kommer vi inn på viktigheten av å velge lokalt. De har valgt oss som kraftleverandør hovedsakelig på grunn av vår lokale tilhørighet. Samtidig ser de på nyskapningen som er realisert i form av vindmølleparken som råtøft. Selv har de ingen spesielle prosjekter pågående med tanke på koronapandemien, men de ønsker også å være fremtidsrettet.

Videre tilføyes det at satsing på lokale bedrifter er nødvendig dersom man ønsker penger igjen i kommunen. Bedrifter som støtter hverandre er essensielt. Sponsing av lokale lag og foreninger i Vardø er også noe Varanger Kraft har stått for, og dersom Knut Bye kunne velge ut en de syns bør sponses er det Vardø Skytterlag.

Til slutt setter alle ansatte på Knut Bye umåtelig stor pris på å bli sett, og kan referere til at ansatte hos Varanger Kraft ofte tar turen innom varmedisken.