Det var en blid og munter gjeng fra Vardø kommune som satt ute i det nydelige solskinnsværet Torsdag. Ved assisterende rådmann Herman Westlie i front snakket vi om viktigheten av å støtte lokale bedrifter og næringsliv. Som én av 7 eierkommuner av Varanger Kraft, får Vardø kommune med en andel på 12,5 % en del av overskuddet. I året 2020 som det kan leses mer om her, fikk Vardø Kommune tildelt 6,2 millioner av et overskudd på totalt 50 millioner. Samtidig er viktigheten av å sponse lokale lag og foreninger, særlig ved unge mennesker en prioritering som skaper bolyst og positivitet. 

Vardø generelt har mye å by på, og rundt bordet over en kaffekopp kunne vi være enige i at alle som kommer dit blir tatt godt imot. Det er umulig å sette seg ned en plass som ny uten å bli inkludert. Opplevelser er det nok av, og alt fra heksemonument til pomordager, samt snøballkrigen om vinteren er noe alle og enhver bør oppleve. 

Kommunen