Gratulerer til Barentshallene i Sør-Varanger KF som månedens bedrift! 

I 2004 starter Barentshallene opp med 2 ansatte og er i dag en aktiv arbeidsgiver i Sør-Varanger kommune med hele 25 ansatte og 17 års verk.  

Daglig leder Audun Andersen forteller at Foretakets formål er å forvalte, drive, vedlikeholde og utvikle kommunale idrettsanlegg, Fjellhallen Kirkenes, Barentshallen Hesseng, Kirkenes Stadion, Barentsbadet Kirkenes samt parker, grøntanlegg, lysløype og scooterløyper i kommunen. Vi skal gi et best mulig tilbud til brukeren, drive anleggene kostnadseffektivt og være en medspiller for å nå kommunens mål og forpliktelser innenfor området idrett og fysisk aktivitet. 

Det siste prosjektet vårt var Aktivitetsparken på Kirkenes stadion og nå er vi i gang med å rehabilitere kunstgress banene. Vi er glade for at våre anlegg er med på å fremme bolyst, trivsel, mestring og utvikling i kommunen. Det vises med et besøkstall på ca 55 000 pr år. 

 Strøm gir liv til aktiviteten vår. Vi har mange bruker innadørs, og strømleverandøren vår er en avgjørende partner for drift og levering. Vi ser viktigheten av å være 100% lokalpatriot. 

Vi ønsker dere lykke til videre! Månedens bedriftskunde – Juni 2023