Kontoret for Voldsoffererstatning

Gratulere til Kontoret for Voldsoffererstatning i Norges nord østligste by Vardø som månedens bedrift!

Hyggelig å hilse på daglig leder Terje Kofoed og resten av de ansatte ved Kontoret for Voldsoffererstatning. Kontoret er en stor og viktig arbeidsgiver i Vardø med hele 28 ansatte, hvorav 20 er jurister.

Kontoret er et statlig forvaltningsorgan der arbeidsoppgaven er å behandle søknader om voldserstatning for hele landet. Dette arbeidet gir de ansatte verdifull innsikt i praktisk strafferett, erstatningsrett og forvaltningsrett.

Kontoret er en viktig rekruteringsbedrift for Vardø og har søkere/ansatte fra hele landet. Mange velger å etablere seg her hos oss i Vardø, noe som vi setter stor pris på.

 Vi jobber aktiv med rekruttering og deltar på arbeidslivsdager rundt om i Norge der vi møter jusstudenter. Vi tilbyr også praksisplasser og sommerjobber både som saksbehandler og merkantilt ansatt. Vi er stolte av vårt gode arbeidsmiljø med mange unge ansatte som bidrar til det sosiale arbeidsmiljøet.

Kontoret for Voldsoffererstatningen gjør som flere andre bedrifter og ser viktigheten av å være 100% lokalpatriot.

Vi gratulerer Kontoret med 20 års jubileum 1 september 2023.