Vi ble tatt godt i mot av daglig leder Frank Eriksen hos Stiftelsen Vadsø Utleieboliger, som bare er en spasertur unna Varanger Kraft i Vadsø. Stiftelsen ble opprettet i 1992 av kommunen, men de begynte å drifte det selv for rundt 5 år siden. Ballen begynte å rulle og de ansatte egne folk. I dag har de 175 boenheter, og de styrer blant annet daglig drift og  vedlikehold. Samtidig har de hele spekteret hvor de leier ut både privat og til firmaer. 

På spørsmål om hva Frank selv tenker om byen Vadsø og noe som er positivt, så trekker han fram naturopplevelsene. Her har Vadsø en gylden mulighet når gjelder personer som ønsker seg tilbake eller er nytilflyttere. Personer som kommer hit leier gjerne hos Stiftelsen før de eventuelt får seg noe eget senere. Da er den gode opplevelsen de får via Stiftelsen med på å skape et godt inntrykk slik at det kommer flere til byen som har lyst til å bli værende her. Frank er også for å støtte- og handle lokalt, og vi ønsker dem lykke til videre!

SiftelsenVadso