Berlevåg Kommune som eier 6,25 % av aksjene i Varanger Kraft, fikk i 2020 et utbytte på 3,1 millioner av overskuddet til Varanger Kraft. Utbytte kan leses mere om her. Vi setter pris på at Berlevåg er 100 % lokalpatriot og ønsker å bruke lokale leverandører!

Ordfører Rolf Laupstad og rådmann Jørgen Jørgensen syns begge det var stas at Berlevåg Kommune ble utnevnt som månedens kunde. Med sine 100 årsverk gjøres kommunen en viktig jobb i forhold til utvikling, bolyst og framtiden. 

På spørsmål om hvilke planer kommunen har for satsing framover, poengterer ordfører Laupstad viktigheten av prosjektene Varanger Kraft har for kommunen. Berlevåg er i ferd med å bli satt på kartet i form av satsing på hydrogen og grønn energi. Kommunen har et tett samarbeid med våre søsterselskap Varanger Kraft Hydrogen og Varanger Kraft Vind. Laupstad presiserer at næringsutviklingen er noe de ønsker å tilrettelegge for på best mulig vis. Planen er blant annet å produsere grønn ammoniakk. Et slikt prosjekt vil kunne skape arbeidsplasser og vekst for kommunen. 

Kommunen