Nyborg Helselag er en frivillig organisasjon som jobber for en bedre folkehelse og fritidstiltak for eldre. Helselaget ble stiftet i 1917 og er en humanitær forening som er tilsuttet Nasjonalforeningen for folkehelsen. Daglig leder for foreningen er Anne Jorid Henriksen.

Da laget ble stiftet var det opprinnelig kampen mot tuberkulose som var en av hovedsakene. I senere tid er merkesakene hjerte- og karlidelser og demenssykdommer, der mottoet er helse, omsorg og trivsel. De engasjerer seg også i både landsomfattende saker og i lokalsamfunnet. De gjør en viktig jobb for å gi et tilbud til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede, i form av ukentlige matdager og handleturer. En tradisjon som også har pågått siden begynnelsen for 100 år siden er familiejuletrefest.

Vi anser helselaget Nyborg som en viktig organisasjon og 100% lokalpatriot.