Mietinen Maskin AS er en bedrift som startet opp i 1995 der hovedvirksomheten i begynnelsen var å legge strømkabler, telefonkabler og fiberkabler. Daglig leder Kjell Bjarne Mietinen sier at de gjennom 26 år med drift har utvidet tilbud av tjenester betraktelig. Blant annet driver de med grunnarbeid, veg vann og avløp og er totalleverandør på byggeprosjekter på alt fra garasjer, verkstedsbygg , hytter og boliger. Primært jobber de i Øst-Finnmark, men har i de senere år, også utvidet prosjektene rundt til hele Norge. De er totalleverandør i hele Norge for Finske Kontio, som er miljøvennlige massivtre bygninger. Det er spennende tider i vente for Mietinen Maskin, de ser for seg en betydelig vekst  fremover, og regner med å omsette for rundt 100 mill i 2022. De har flere større prosjekt sør i Norge , der de har blant annet har et distriktskontor i Oslo.12 nye hus og hytter står på agendaen, da i Massiv tre, der de skal utføre komplett leveranse. I Tillegg vil det bli en god del bredbåndsutbygging, i gudbrandsdalen, Innlandet og Viken. Videre har de også et nytt prosjekt i Varangerbotn, nytt næringsbygg, som blant annet skal huse en byggtorget butikk, andre næringer, samt dem selv. De har i mange år drevet med produksjon av pukk og grus i Nyelv, Nesseby Kommune, der de leverer gode byggematerialer til hele Finnmark, og har og gjennom flere år levert elveforbyggningstein til Svalbard.

Mietinen Maskin er også en lokal og viktig aktør. De har også hatt flere jobber også for Varanger Kraft, blant annet totalentreprise på Hydrogenfabrikken i Berlevåg.

Som kunde hos oss er de 100% lokalpatriot. Vi ønsker dem lykke til videre!

Månedens kunde