Nesseby Kirke er en stolthet for kommunens innbyggere. Denne historiske kirken, som stammer fra 1858, er et kulturhistorisk monument som fortsatt spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet. Kirken er hyppig fotografert og beundret for sin arkitektoniske skjønnhet, og dens vedlikehold er sikret takket være tilskudd fra Riksantikvaren og støtte fra Nesseby kommune. Uten denne støtten ville den nødvendige utvendige oppussingen sannsynligvis ikke vært mulig.

Kirken er unik i kommunen som den eneste verneverdige kirken, og den står i kontrast til de mer moderne kirkebyggene som finnes andre steder. Den er et senter for gudstjenester og samlinger, med regelmessige gudstjenester i Varangerbotn og Karlebotn.

Kirken holder ikke bare gudstjenester; den er også et samlingspunkt for en rekke aktiviteter som styrker fellesskapet. For eksempel arrangeres det treff for konfirmanter, hverdagsmiddager, bibelfortellinger for barn, og sanger hver måned, hvor hjemmelaget middag tilbys gratis. Det holdes også månedlige samisk salmesangstunder, som bidrar til å bevare den rike salmeskatten og tradisjonene.

For de eldre i samfunnet er det andakter på helsesenteret i Nesseby to ganger i måneden, samt eldredager i samarbeid med kommunen. Barna i alderen 10-13 år kan delta i "Aldri alene," som tilbyr gratis middag, bibelhistorier, og fri lek. Kirken har også babysangtilbud og en sorgstøttegruppe i samarbeid med Tana menighet, med regelmessige, lavterskel tilbud.

Gjennom året arrangeres det ulike gudstjenester, og i juli er kirken åpen for alle som ønsker å besøke. For å kunne holde kirken åpen er man avhengig av frivillige kirkeverter, og det er alltid et ønske om flere frivillige som kan bidra til aktivitetene.

Den norske kirke er bygget på frivillighet, og Nesseby Kirke er et utmerket eksempel på hvordan frivillighet beriker menigheten. Ann Sissel, som er kirkeverge, understreker betydningen av frivilliges innsats for å opprettholde og videreutvikle kirkens rolle i samfunnet.

Kirken fortsetter å være et symbol på fellesskap og kulturhistorie, og det er håpet at flere innbyggere vil engasjere seg i dens aktiviteter for å styrke det lokale samholdet ytterligere.

Nesseby Sokn ved Ann Sissel er mpnedens bedriftskunde i mai. Bilde