Daglig leder for Stiftelsen Vadsø Utleieboliger er Tor Johnny Aikio. De er fire medarbeidere som jobber hos Stiftelsen Vadsø Utleieboliger, inkludert Johnny selv.
Stiftelsen ble etablert i februar 1991 av Vadsø Kommune. Deres eiendomsportefølje inkluderer omtrent 158 boliger og rundt 20 andre bygninger i Vadsø-området, som leies ut til eldre, funksjonshemmede, flyktninger og andre vanskeligstilte boligsøkere. En betydelig del av de utleide enhetene er blitt tildelt flyktninger.

Vi har utarbeidet en handlingsplan som tilsier at vi skal støtte lokalområdet så langt det lar seg gjøre. Vi legger stor vekt på å skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet gjennom våre prosjekter og vedlikehold av bygningene.

 

Stiftelsen Vadsø Utleieboliger er månedens bedriftskunde i Mars. Bilde