Kirkenes Bil AS startet opp i 1993, og har med det holdt på i 28 år. Daglig leder Yngve Labahå presiserer at årene har gått fort, men at det å drive bedrift i Kirkenes er positivt. De driver daglig med salg av ulike kjøretøy og reprasjoner/service. Bedriften selger biler, snø- og vannscootere, bobiler, ATV og båter samt elektriske biler. Sistnevnte produkt har de opplevd en større økning og interesse for den siste tiden, noe som går hånd i hånd med Varanger Kraft sine installerte laddestasjoner. 

Under koronapandemien var det en litt tung start, men det har gått veldig bra siden. Det har vært et større fokus rundt fritidsprodukter hos kunder. De har dermed opplevd en økning av stab og omsetning. Om Kirkenes sier Yngve at det er en fantastisk plass med mye som som skjer, flott natur og mennesker samt en nærhet til nabolandet Russland.

 

kirkenes bil

(Bildet over er av salgssjef Thomas Høiberget Ingerøyen)