Det kan være tungt å stå opp om morgenen. Vi ønsker likevel å hjelpe alle i gang for en super start på dagen. Med strøm fra Varanger Kraft kan man lage seg en god frokost, kaffe, dusje og gjøre seg klar!