Det er stor aktivitet i våre kommuner og det er mottatt over 80 søknader fra ulike lag og foreninger. Disse er behandlet etter våre 4 søknadsfrister for sponsorstøtte:

  • 28. Februar
  • 31. Mai
  • 31. August
  • 30. November

Disse har mottatt sponsorstøtte i 2023:

Oversikt over sponsorstøtte i 2023. Bilde