Vi reduserer pristaket fra 54 øre/kWh til 43 øre/kWh.

 

Avtalen finner du her: Garantikraft.