Røde Kors er en frivillig organisasjon som gjennom støttespillere gjør en viktig jobb innenfor beredskap, fellesskap og inkludering. Finnmark har hele 18 lokale Røde Kors-foreninger og er representert i 14 av fylkets 19 kommuner. Kommunene Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø har egen lokalforening.

Røde kors hjelper mennesker både i Norge og internasjonalt. Mandatet er å avdekke, hindre og lindre nød, samt beskytte liv og helse. En organisasjon som Røde Kors gir en ekstra trygghet og er alltid beredt. Hjelp kan være noe en selv eller noen i nær relasjon trenger, da er det godt å vite at hjelpen er tilgjengelig og responstiden rask. Medlemmer og frivillighet er essensielt for å utføre dette arbeidet. Røde Kors tilbyr utleie av sine hytter i Finnmark. Hyttene er plassert i naturskjønne omgivelser for alle og enhver.

Varanger Kraft anerkjenner Røde Kors og arbeidet de gjør og ønsker dem lykke til videre!

 

rode kors

Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud/NTB scanpix  FOTO: VIDAR RUUD