Hvor mye strøm en bruker er individuelt, og det er flere faktorer som spiller inn. Størrelsen på bolig, hvor mange som bor i den og hvor hyppig man dusjer er noen eksempler på hva som påvirker strømforbruket.

 

Fordeling av strømforbruk i en standard norsk husstand:

Graf

Litt fakta:

 

  • En runde med en moderne oppvaskmaskin koster cirka en krone.

 

  • Å kjøre en moderne vaskemaskin koster rundt 60 øre. Bruker du samtidig en runde i tørketrommel kommer en opp på kr 1,50 til sammen.

 

  • Å kjøre en mil med elbil kostet gjennomsnittlig i 2019 kr 2,30. Med bensin og diesel kostet det kr 12,60 for en mil.

 

  • Å se på TV koster rundt 12 øre i timen. Ser man på TV tre timer om dagen koster det deg 128 kroner i året.

 

  • Ladder man mobilen hver dag i ett år koster det litt over 4 kroner til sammen.

 

(Energinorge, 2020)