Thomas satt stor pris på at han hadde en plussavtale, den gjelder enten for abonnenten eller samboer dersom uhellet er ute. I Thomas sitt tilfelle ble samboeren sykemeldt, og de fikk dermed tatt plussavtalen i bruk.

Avtalen dekker alle utgifter knyttet til kraft og nettleie i perioden vedkommende er enten sykemeldt, permittert, arbeidsledig eller uførepensjonist. Ødelegges elektronisk inventar som følge av lynnedslag, overspenning eller skader på elektrisk anlegg  dekker vi egenandelen på innboforsikringen din med innttil 4000.

Les mer om plussavtalen her

 

Nordli