Varanger Kraft ønsker å skape bolyst og aktivitet i vårt område.

Det tildeles derfor ut midler for dette. Dette tildeles 4 ganger per år og for 1. halvår 2023 var det kommet inn totalt 31 søknader.

Av disse har 15 lag og foreninger har fått tildelt til sammen kr 155 000,-

Vi ønsker alle lykke til!

 Tildeling av sponsorstøtte fra Varanger Kraft første halvår 2023