Totalt kom det inn 27 spennende og gode søknader innen idrett og kultur som engasjerer barn og voksne i alle aldersgrupper.

Årets tildeling går til fire lag som pekte seg ut:

 

IL Forsøk Helsesportslag

Ett frivillig lag som driver med handikapp idrett. De ser viktigheten for folk med nedsatt funksjonsevne til å drive med idrett for å være aktive.

Varanger Kraftfondet innvilget støtte til å fornye to boccia sett til kr 10 000,-.

 

Kirkenes Turnforening

En turnforening som de siste årene har økt i medlemstall. De ønsker å gi barn og ungdom et tilbud der de møter kompetente trener og som har utstyr som bidrar til utvikling innen idrett. Dette er ett aktivt lag som favner mange.

Varanger Kraftfondet innvilget støtte til innkjøp og supplering av utstyr som sprangkasse

kr 6800,- og balansebom på kr 3000,-. Totalt kr 10 000,-.

 

Vadsø Turnforening

Vadsø Turnforening er ett idrettslag i vekst og utvikling. De tilbyr sine medlemmer ett bredt tilbud av aktiviteter og har ett økende behov for fasiliteter, materiale og utstyr. De har søkt om midler til både håndball og turn.

Varanger Kraftfondet innvilger støtte til innkjøp av utstyr til håndball på kr 6000 og en ny trampett til turn på kr 14 000,-.  Totalt kr 20 000,-.

 

Kirkenes Puckers

Kirkenes Puckers er en ishockeyklubb som holder til på Lillebanen i Kirkenes sentrum. Lillebanen er en naturisbane som er åpen fra det blir stabil frost i november til påske. Utenom de faste treningene til klubben er banene åpen for alle innbyggerne i Sør-Varanger.

Anlegget er gammelt og trenger oppgradering og renovering.

Varanger Kraftfondet innvilger derfor støtte til oppgradering av banen på totalt kr 10 000,-