Tildelingen av midler fra Varanger Kraft-fondet skal begrunnes, og det legges vekt på flere punkter. Blant annet skal prosjektet stimulere til aktivitet i Øst-Finnmark, mange skal ha glede av det, og det skal bygge opp under Varanger Kraft sine verdier: ansvarlig, åpen, nær og nyskapende. Søkerne skal være lag eller foreninger som driver frivillig aktivitet.

Årets tildeling går til disse:

 

Vadsø skiklubb og skihyttakr 30 000,-

Vadsø Skiklubb har fått støtte til oppgradering av Skihytta med nytt ildsted/ovn. Vadsø Skiklubb eier og driver Skytta som ligger rundt 10 km fra Vadsø Skistadion. Skihytta ble bygget i perioden 1984-1986 og er preget av dårlig vedlikehold. I den forbindelse søkes det om støtte fra Varanger Kraft-fondet til finansiering av ett av flere delprosjekter med mål å modernisere Skihytta. Skihytta er et populært turmål og har +/- 1 000 registrerte i gjester i hytteboka årlig (3 vintermåneder), og er et viktig turmål for brukerne av skiløypene i Nord-Varanger. Den har siden 1985 vært et viktig symbol for Vadsø Skiklubb og Vadsø, og er allmennyttig, fremmer folkehelsen og bidrar til bolyst i området.

Skihytta driftes av Skihytteutvalget, som har ansvar for bemanning i vintermånedene og årlig vedlikehold. Alt dette er basert på frivillig innsats.

Vadsø skiklubb

 

Sør-Varanger historielag – kr 20 000,-

Sør-Varanger historielag jobber aktivt for å fremme interessen for historie og for å spre kunnskap om faget. De arbeide for historisk granskning. Ett av flere resultat er utgivelse av dokumentarbøker fra 1826 og frem til 2005.

Historielaget skal re utgi boken fra tidsepoken fra 1945-1960 som er gjenoppbyggingsperioden i Sør-Varanger. I tillegg vil lokalhistorien for perioden 1826-2005, informasjon om leirer i Sør-Varanger 1940-1944 og minnesmerker i kommunen bli tatt med i boken. Dette skal gjøres tilgjengelig for barne- og ungdomsskoler i Sør-Varanger. Historielaget har også som mål å ta vare på den folkeopplysningen som ligger i dette. Denne boken skal gis til skoler i Sør-Varanger.

Historielaget får kr 15 000,- til trykking av boken og kr 5000,- for å lage ett opplegg og kommunikasjon mot skolene for å få fortalt historien. Gjennom dette vil historien bli kjent for barn og unge i Sør-Varanger.

Sør-Varanger Historielag