Tildelinger av sponsorstøtte for august 2023

Varanger Kraft ønsker å skape bolyst og aktivitet i vårt område. Det tildeles derfor ut midler for dette til lag og foreninger. Det tildeles støtte 4 ganger per år.

Vi gratulerer til lag og foreninger som er tildelt sponsorstøtte fra Varanger Kraft pr. 31 august 2023

Våre søknadsfrister for sponsorstøtte er:

  • 28. Februar
  • 31. Mai
  • 31. August
  • 30. November

Sponsorstøtte august 2023