Det er hard konkurranse blant kraftleverandørene. Det samme gjelder tjenester som sammenligner strømprisene. Minst 15 aktører tilbyr dette. Disse aktørene lar ikke alle strømselskap være med, noe som danner et feil sammenligningsgrunnlag. Samtidig er det mulig å kjøpe seg inn på nettsidene som sammenligner strømavtaler, og det drar strømleverandører fordeler av når forbrukere ser etter gode tilbud. 

 

 

linje