Det vil ikke være mulig å ta i bruk Varanger Kraft appen som vanlig, men det jobbes med å få den opp igjen.